CIP Teslim ve Kullanım Alanları Hakkında

CIP Teslim ve Kullanım Alanları Hakkında

  • Şubat 24, 2021
  • 86 Views

CIP Teslim ve Kullanım Alanları Hakkında Uluslararası Ticaret Odası olan ICC (International Chamber of Commerce), denizyolu aracılığıyla yapılan ticaretinin daha iyi bir biçimde anlaşılması için denizyolu taşıma biçimlerini iki farklı grup altında tanımlamaktadır. Herhangi bir taşıma türüne bağlı olan kuralları içeren grupta CIP teslim biçimi de yer almaktadır. Sigorta

Incoterms 2020

Incoterms 2020

  • Ağustos 5, 2020
  • 86 Views

INCOTERMS, ilk defa 1936’da, Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) uluslararası ticaret uygulamalarında ortak dil yaratılması amacıyla terimleri standartlaştırdığı programa verilen isimdir. INCOTERMS’in günümüzdeki şeklini alması, belirli periyodlarda yapılan değişikliklerle mümkün olmuştur. Bu değişiklikler, uluslararası ticaret uygulamalarında zamanla meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya çıkmış ve 1963, 1967, 1976, 1980, 1990,

Incoterms 2020 ve Getirdiği Değişiklikler

  • Nisan 19, 2020
  • 86 Views

Uluslararası ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği özellikle son yarım yüzyılda farklı ülke kanunlarının yol açtığı belirsizlik ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi için ortak kurallara ihtiyaç duyulmuştur. Dış ticarete konu eşyanın satışına ilişkin hukuk kurallarının ortak olması çabaları birçok uluslararası anlaşmaları da beraberinde getirmiştir.   Dış ticarete ilişkin kurallar, Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber