Yeni Dünya Düzeninde Rol Almak: Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yeni Dünya Düzeninde Rol Almak: Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  • Mart 9, 2021
  • 86 Views

Son 10 yılda yoğunluğunu daha fazla artıran kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin daha adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir gelecek inşasında daha agresif rol almasını sağlıyor. Şirketler artık kadın haklarını savunmak, çevreyi korumak, yerel ve ulusal gelişime katkı sunmak, gençleri desteklemek gibi birçok sosyal sorumluluğu odağına daha fazla alıyor. Aslında kurumsal