Lojistik Sektörünü Gelecekte Neler Bekliyor?

  • Mart 11, 2019
  • 86 Views

Taşımacılık ve lojistik sektörü CEO’larının küresel ekonominin geleceği hakkında diğer sektör liderlerine göre daha iyimserler olduğunu söyleyen PwC Tedarik Zinciri Lideri ve Kıdemli Müdürü Dr. İsmail Karakış, “Taşımacılık ve lojistik sektörü CEO’ları kısa vadede büyüme beklentilerini koruyorlar. Buna rağmen büyüme hedefine yönelik fırsatların azaldığını, risklerin ise artığını düşünüyorlar. Stratejilerini