Tedarik Zincirinizi Modern Lojistik Çözümleriyle Geliştirin

Tedarik Zincirinizi Modern Lojistik Çözümleriyle Geliştirin

  • Haziran 14, 2021
  • 86 Views

Çeşitli hammaddelerin ürün ya da hizmetlere dönüştürülerek nihai kullanıcılara ulaştırıldığı lojistik sistemleri en genel tanımıyla tedarik zinciri olarak ifade edilebilir. Bu kavram, en sade şekliyle tedarikçileri, üreticileri, toptancıları, lojistik partnerleri, perakendecileri ve tüketicileri kapsamaktadır. Tüm paydaşların arasındaki hareketi ve ilişkiyi ifade etmek için tedarik zinciri kavramı kullanılmaktadır. Tedarik zinciri,

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Yapılır?

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Yapılır?

  • Eylül 25, 2020
  • 86 Views

Bir ürün ya da hizmetin üreticiden tüketiciye doğru uzanan sürecin hepsini kapsayan ağa en basit şekliyle tedarik zinciri yönetimi denebilir. Tedarik zincirinin yönetimindeki asıl amaçlardan biri maliyetlerin en aza indirilmesinin sağlanmasıdır. Azalan maliyetlere ek olarak tedarikçi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması da önemli amaçlardan bir diğeridir. Sadece yurtiçi faaliyetleri değil aynı zamanda