Doğru Lojistik Yönetimi ile Yeni Pazarlara Ulaşın

Doğru Lojistik Yönetimi ile Yeni Pazarlara Ulaşın

  • Haziran 18, 2021
  • 86 Views

Gelişen teknoloji ve hızlı bir şekilde değişiklik gösteren müşteri istek ve ihtiyaçları ile birlikte dünyada tüketim talebinin karşılanabilmesi için, yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşımın kolayca sağlanabilmesi en temel beklentilerden biri haline gelmiştir. Lojistik ve lojistik yönetimi de tam bu noktada devreye girmektedir. Global rekabetin artması ile etkili

Uluslararası Lojistik Yönetimi Yapmanın Önemi

Uluslararası Lojistik Yönetimi Yapmanın Önemi

  • Şubat 15, 2021
  • 86 Views

Uluslararası Lojistik Yönetimi Yapmanın Önemi Lojistik, en genel tanımıyla bir ürünün hammadde temini aşamasından nihai tüketiciye kadar ulaştırılması esnasında gerçekleştirilen süreç olarak ifade edilebilir. Uluslararası lojistik yönetimi ise bir ürünü etkili ve verimli bir şekilde taşıma işlemlerini kapsamaktadır. Ürün ve hizmetlerin taşınması, depolanması, kontrol altında tutulması, gümrükleme işlemleri ve

Uluslararası Taşımacılık

  • Haziran 1, 2020
  • 86 Views

Küreselleşme, günden güne kendini tüm sektörlerde göstermeye başlamışken en fazla etkilediği sektörlerin başında ise lojistik sektörü gelmektedir. Küreselleşme ile insan yaşantısına yeni yeni giren bir kavram olan uluslararası taşımacılık uluslararası ticaretin iyiden iyiye küreselleşmesi ile beraber bir ülkeden diğer ülkeye doğrudan ya da aktarmalı olarak; herhangi bir taşıma modunu kullanarak (karayolu,