Afet Lojistiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Mart 12, 2023
 • Blog

Doğal afetler, lojistik sistemleri dâhil olmak üzere bir şehrin veya bir bölgenin altyapısı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratacak etkiye sahiptir. Afet sonrası lojistik hizmetleri, etkilenen bölgelere yardım malzemeleri, uzman ekipler, gönüllüler, acil yardım, makine ve teçhizat ve diğer gerekli mal, ürün ve hizmetlerin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak çeşitli nedenlerle lojistik hizmetlerinde meydana gelecek olası aksamalar ve gecikmeler afet bölgesine zamanında ulaşılamamasına neden olabileceği için doğal afetin etkisini daha da kötüleştirebilir. Özellikle afetin ilk saatleri oldukça kritik öneme sahip olduğu için bu süreçte lojistik süreçlerin düzgün işlemesi oldukça önemlidir. Doğal afetler, yapıları gereği önceden öngörülemeyen doğa olaylarını da kapsamaktadır. Önceden tahmin edilemeyen bu olaylar esnasında lojistik hizmetlerin aksamaması için birtakım önlemler alınmalıdır. Olası bir afet durumunda nasıl müdahale edileceği, ulaşım alternatiflerinin belirlenmesi, yardımların tedariği, depolanması ve dağıtılması ile altyapının yeterliliği ve iletişimin ayarlanması gibi konular oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Afet Müdahale Planı

İyi hazırlanmış bir afet müdahale planının, lojistik hizmetlerinin bir doğal afet sonrasında da çalışmaya devam etmesini sağlamada etkisi büyüktür. Acil durum protokollerinin etkinleştirilmesi, yetkili kurumlarla koordinasyon ve süreç içerisindeki tüm paydaşlar da dahil olmak üzere kritik anlarda yetkili tüm taraflara kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede doğal afet durumlarında lojistik hizmet sağlayıcıları tarafından atılacak adımlar ana hatlarıyla belirlenebilir. Afet müdahale planı ayrıca lojistik ağ ve altyapının risk değerlendirmesini, potansiyel darboğazların belirlenmesini ve operasyonların sürekliliğini devam ettirmek için acil durum planlarının geliştirilmesine de imkan sağlamaktadır. Ayrıca kaynakların temin edilmesi, personelin konuşlandırılması ve ekipmanın bakımı da dâhil olmak üzere lojistik hizmet sağlayıcılarının rol ve sorumlulukları kesinleştirilmelidir.

Lojistik Altyapısında Yeterlilik

Yollar, köprüler, depolar ve limanlar gibi lojistik altyapı ve tesislerde meydana gelebilecek aksaklıklar, yardım malzemelerinin ve acil yardımların ulaştırılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden, doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve ihtiyaç duyulduğunda erişebilir olmak için lojistik altyapısında yeterli kaynağı sağlamak çok önemlidir. Lojistik altyapısında yeterliliği sağlamanın yollarından biri, oluşabilecek olumsuz durumları önceden analiz ederek gerekli önlemleri almaktır. Bu noktada alınacak önlemlerin yetersiz gelme ihtimaline karşılık havayolu, denizyolu veya demiryolu taşımacılığı gibi alternatif ulaşım modları da belirlenmelidir. Mikro dağıtım ve drone teslimatları gibi alternatif teknolojilere planlara dahil etmek de doğal afet sonrasında lojistik hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına destek olabilir. Buna ek olarak, depolar, araçlar ve iletişim sistemleri gibi lojistik yatırımlar da yeterliliğin sağlanmasını güçlendirebilir. Lojistik araçlarının yedeklerinin olması, lojistik altyapısının zarar görmesi durumunda yardım malzemelerinin ve acil yardımların teslimatının aksamamasını sağlar.

Etkili İletişim ve Koordinasyon

Lojistik hizmet sağlayıcıları, devlet kurumları ve diğer görevli kurumlar arasında etkili iletişim ve koordinasyon, afet sonrası lojistik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça etkilidir. İletişim ve koordinasyon eksikliği gecikmelere, yapılan hamlelerin tekrarlanmasına ve kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açabilmektedir. Sonuç olarak, tüm taraflar arasında etkin bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlayan iletişim kanallarının ve protokollerin oluşturulması afet sonrası lojistikte kritik bir önemi bulunmaktadır. Güvenlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için yardım malzemelerinin gerçek zamanlı takibi ve izlenmesi gibi teknoloji kullanımını da bu süreçte yardımcı olabilir. Buna ek olarak, karışıklığı ve çabaların boşa gitmesini önlemek için net yetki maddeleri ve karar alma süreçleri belirlemekte bu süreci bir adım öteye taşıyacaktır. Taraflar arasında ortak lojistik operasyon merkezlerinin oluşturulması da afet sonrası lojistik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

advanced divider

PAYLAŞ:

Her sayısıyla lojistik sektörünün güncel konularını okuyucuları ile buluşturan Argemonia’nın tüm sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, en güncel konuları Blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

  Yapay Zeka Hem Dönüşüyor Hem de Dönüştürüyor
  Mart 3, 2023

  Yapay Zeka Hem Dönüşüyor Hem de Dönüştürüyor

  Gelecekte, geçmişten gelen geleneksel yöntemlerin çok uzağında olacağımızın ipuçlarını

  Kargo Pazarının Geleceği E-Ticaret ile Şekilleniyor
  Şubat 22, 2023

  Kargo Pazarının Geleceği E-Ticaret ile Şekilleniyor

  E-ticaret sektörü pandemiden bu yana hızlı bir büyüme gösteriyor.