Globelink Ünimar Lojistik A.Ş. sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

Yasal ve diğer şartlara uyulmasını,

İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını,

Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını,

İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını

Gerek çalışanlarımızın gerekse tedarikçilerimizin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak