SINIF 1: PATLAYICILAR

img

Alt Sınıf 1.1

Yüksek patlama riski olan patlayıcılar. Yüksek patlama riski tüm yükü aynı anda etkiler.

img

Alt Sınıf 1.2

Direkt değil de bağlantılı yoldan patlama riskiyle (saçılma, dağılma vs. ) etkili maddelerdir. Yüksek patlama riski içermezler.

img

Alt Sınıf 1.3

Daha çok yangın riski olan maddelerdir. Yüksek ya da bağlantılı patlama riskleri düşüktür.

img

Alt Sınıf 1.4

Patlama riski düşük maddelerdir. Patlama riski daha çok içerisinde bulundukları paketle sınırlıdır. Dış bir yangın tehdidinde paket içindeki maddeler patlama riski içermez.

img

Alt Sınıf 1.5

Dış etkilerden bağımsız patlayıcılar. Bu gruptaki maddeler yüksek patlama riskine sahip olsalar da normal taşıma koşullarında herhangi bir şekilde etkilenip patlamaları riski çok düşüktür.

img

Alt Sınıf 1.6

Aşırı derecede duyarsız maddelerdir, yüksek patlama riskleri bulunmamaktadır. Bu sınıfta patlamayı tetikleyici maddeler bulunmaktadır. Bunların kazayla patlama riski bulunmamaktadır.

SINIF 2: GAZLAR

img

Alt Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar

454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddeler. Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F) veya altıdır. 1. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımları %13 altında parlayıcıdırlar. 2. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karışımında ve 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta yanıcıdırlar.

img

Alt Sınıf 2.2 Yanıcı Olmayan, Zehirli Olmayan Gazlar

Direkt değil de bağlantılı yoldan patlama riskiyle (saçılma, dağılma vs. ) Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir çözelti içinde bulunan sıkıştırılmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40.6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır) etkili maddelerdir. Yüksek patlama riski içermezler.

img

Alt Sınıf 2.2 Oksijen Gazı

Bu işaret 2.2 sınıfı için isteğe bağlı bir etikettir. Gaz veya sıvı halde oksijen için kullanılır. Oksijen kendi halinde yanıcı değildir yalnız ortamda yanma olması için bulunması gerekir. Yüksek oksijen konsantrasyonları patlama riskini ve gücünü arttırır.

img

Alt Sınıf 2.3 Zehirli Gazlar

Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında kaynama noktaları 20°C veya altı olan) 1. İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan 2. İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddelerdir.

SINIF 3: YANICI SIVILAR

img

SINIF 3: YANICI SIVI

454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddeler. Bu maddelerin basınçları 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F) veya altıdır. 1. 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta ve hava karışımlari %13 altında parlayıcıdırlar. 2. Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karışımında ve 101.3 kPa (14.7 psi) basınçta yanıcıdırlar.

SINIF 4: YANICI KATILAR VE DİĞER MADDELER

img

SINIF 4.1 YANICI KATILAR VE DİĞER MADDELER

Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir. Termal olarak dengesiz olan, hava katılımı olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye giren ve kendinden tutuşabilen maddeler de bu kategoridedirler. Olduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler ve yanma hızları saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den daha fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 10 dakika veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir.

img

SINIF 4.2 YANICI KATILAR

Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik maddelerdir. Bunlar, hava ile temasın beşinci dakikasında ateş alan ya da hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir.

img

SINIF 4.3 Suyla temaslarında yanıcı gaz çıkaran maddeler

Islandığında Tehlikeli Maddeler olarak da adlandırılan bu maddeler suyla temas halinde yanıcı ya da zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 litreden fazla gaz çıkarmaktır.

SINIF 5: OKSİJEN SALGILAYARAK YANMA RİSKİNİ ARTTIRAN MADDELER

img

SINIF 5.1 OKSİJEN SALGILAYARAK YANMA RİSKİNİ ARTTIRAN MADDELER

Bu tür maddeler oksijen salgılayarak diğer maddelerin yanmasını sağlayan veya çabuklaştıran maddelerdir.

img

SINIF 5.2 Organik peroksitler – çogu çabuk alev alir ve darbe ve sürtünmeye duyarlidirlar

Organik peroksitler (Sınıf 5.2) O-O halinde oksijen bulunduran maddelerdir. Bunlar hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir ya da daha fazla hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmesi yoluyla üretilirler.

SINIF 6: TOKSİK MADDELER

img

SINIF 6.1 Toksik, zehirli maddeler

Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak sınıflandırılırlar. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan testlerde de zehirli olduğu belirlenen maddeler insanlar için de tehlikeli sayılıp bu kategoriye dahil edilirler.

img

SINIF 6.2 Bulasici hastalik muhteviyatli maddeler

Organik peroksitler (Sınıf 5.2) O-O halinde oksijen bulunduran maddelerdir. Bunlar hidrojen peroksidin bir türevi olarak düşünülebilirler, sudaki bir yada daha fazla hidrojen atomunun organik radikallerle yer değiştirmesi yoluyla üretilirler.

SINIF 7: RADYOAKTİF MADDELER

img

SINIF 7 RADYOAKTİFLER

Sarı RADYOAKTİF III (LSA-III) etiketini taşıyan maddeler. Bazı radyoaktif maddelerde bu etiket kullanılmasa da radyoaktiviteyi gösterir afiş bulundurmaları gerekir.

SINIF 8: AŞINDIRICILAR

img

SINIF 8 AŞINDIRICILAR

Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde aşındırıcı, kalınlık azaltıcı etkisi olan maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzerinden aşındırıcı etkisi olan maddeler de bu sınıfa girerler.

SINIF 9: ÇEŞİTLİ TEHLİKELİ MADDELER

img

img

SINIF 9 ÇEŞİTLİ

Taşıma sırasında tehlike arz eden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan maddeler bu sınıfa girer. Bu sınıfta aşağıdaki maddeler yer alır: 1. Anestezik ya da diğer tür zararlı maddeler. Bunlar uçuş ekibi ya da gemi personelinde görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede rahatsızlık yaratabilecek maddeler. 2. Sıcaklık derecesi arttırılmış maddeler, zararlı maddeler, insan sağlığına zararlı artıklar veya denizi kirletme riski olan maddeler.

Tehlikeli Madde Kodları

Tehlikeli Madde Kodları PDF olarak görüntülemek için tıklayın

Size özel müşteri temsilcimizden

Bir tıkla
hızlı,esnek,rekabetçi
teklif al!​

    Konteyner Ölçüleri

    Konteyner Ölçüleri

    Havalimanı Kodları

    Havalimanı Kodları