Great Place to Work
BAŞARIYI PAYLAŞIYORUZ

Globelink Ünimar olarak değişimin anahtarının çalışanlarımızla birlikte farklı bakış açılarıyla uyum içerisinde çalışmak olduğuna inanıyoruz.

Globelink Ünimar olarak, geliştirdiğimiz insan kaynakları stratejileri ve uygulamaları sonucunda bir kez daha Great Place to Work sertifikasının sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

BAŞARIYI PAYLAŞIYORUZ

Globelink Ünimar olarak değişimin anahtarının çalışanlarımızla birlikte farklı bakış açılarıyla uyum içerisinde çalışmak olduğuna inanıyoruz.

Great Place to Work

Globelink Ünimar olarak, geliştirdiğimiz insan kaynakları stratejileri ve uygulamaları sonucunda Great Place to Work sertifikasının sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız

-Çağdaş bir insan kaynakları anlayışı ile çalışan memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak,

-Doğru işe alım teknikleri uygulanarak, doğru işe doğru insan seçimi yapmak,

-Eğitim ihtiyaçlarının hedeflenen yetkinlikler doğrultusunda belirlenmesi ve karşılanması ile çalışanların bilgi ve becerilerinin gelişmesine ve performanslarının artmasına katkı sağlamak,

-Çalışanların belirlenen hedefler doğrultusunda performanslarının düzenli ve objektif şekilde izlenmesi, bireysel hedefler doğrultusunda şirket hedefine ulaşılmasına destek olmaktır.

Kariyer

Ünimarlı Olmak

Kariyer

Ünimar Akademi Logo

Ünimar Akademi

Ünimar Akademi

Ünimar Akademi, sağladığı sınırsız eğitim fırsatı ile çalışanlarımızın memnuniyet, yetenek ve verimliliklerini artırmalarını destekliyor.
Bilgi Al

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Globelink Ünimar, Topluma Katkı Sağlama Vizyonu Doğrultusunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TEMA, Tohum Otizm Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı Başta Olmak Üzere Birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile Ortak Çalışmalar Yapmaktadır.

Doğum Günü İzni

Doğum Günü İzni

Globelink Ünimar Çalışanlarının Doğum Günlerini Kutlamak için Bir Gün Ek İzin Hakları Bulunmaktadır.

Happy Hour!

Happy Hour!

İnsan Kaynakları Departmanının Düzenlediği Etkinlik ve Organizasyonlarla Özel Günler Kutlanmaktadır.

Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı

Globelink Ünimar %47 Kadın Çalışan Oranı ile
Kadınların Çalışma Hayatına Katılımını Desteklemektedir.

Ünimar Akademi
Ünimar Akademi

Ünimarla iz bırak kişisel gelişimine odaklan

11 Ekim 2018 yılında kurulan Ünimar Akademi, çalışanlarımızın becerilerini geliştirerek ve kurum kültürüne uyumu yaygınlaştırmak için bireysel performansı kurumsal stratejik hedeflerle bütünleştirerek rekabet avantajı sağlayan bir oluşumdur. Öğrenmeyi kurum kültürüne entegre ederek “öğrenen organizasyonlar” yaratmaya katkı sağlar.Ortak amacımızla birlikte şirket hedefimize ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanlarımızın; yaratıcı güçlerini geliştirerek, yaptıkları iş ve iş hayatı hakkında bilgi edinmeleri ve bu doğrultuda kişisel gelişimleri sürdürmeleri Ünimar Akademi'nin ilk ve en güçlü hedefidir. Akademimiz, kurum kültürünü ve değerini destekleyerek; çalışan bağlılığını ve çalışma performansını arttırmaya yardımcı olur.Yeni nesil öğrenme platformumuz Ünimar Akademi, Liderlik Fakültesi, Sürekli Gelişim Fakültesi ve Satış Fakültesinden oluşmaktadır.Ünimar Akademi'de performans yönetiminin bir çıktısı olarak kariyer yönetimi süreçlerini destekler nitelikte eğitimler tasarlanarak, çalışanlarımızın gelişimine yıl boyunca katkı sağlanır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz;

Farklı bakış açılarına sahip, motivasyonu yüksek ekibimizle, sektörde tercih edilen, önerilen ve çalışanlarını geliştiren bir şirket iklimi oluşturmaktır.

İşe Alım Politikası

İşe Alım Politikası

Globelink Ünimar olarak, işe alım politikamız uyarınca pozisyonun ihtiyaçlarına ve şirket yetkinliklerine uygun kişileri doğru mülakat teknikleriyle değerlendiririz. Adaylar objektif testlere tabi tutulur, kişilik envanterleri ve assessment değerlendirmeleriyle ekibe, kuruma ve pozisyona olan uygunlukları ölçümlenir. Globelink Ünimar olarak önceliğimiz açılan pozisyonlar için aile üyelerimizi değerlendirmektir.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans değerlendirme sistemi "SMART" hedeflere ve işin gerekleri göz önüne alınarak hazırlanmış değerlendirme formunu temel alır. İlk altı ayın sonunda geri bildirim süreci başlar ve çalışanlarla yöneticileri, karşılıklı değerlendirmelerini paylaşırlar ve bunun sonucunda yeni gelişim alanları tespit edilir. Performans Değerlendirme Yönetimi ile; çalışanların iş performansları, gelişim alanları, güçlü yönleri ve kariyer haritalarının temel çıktıları belirlenir.

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi ile hedeflenen potansiyeli, performansı yüksek çalışanları erkenden tespit etmek ve onları yedekleme sürecine dahil etmektir. Kariyer planlama çerçevesinde adaylar yönetsel yetkinlikleri yeterli ise yönetim kadrolarına terfi ederken, yönetici olmak istemeyen ve ya yetkinlikleri itibarıyla alanının uzmanı olan çalışanlar süreç yöneticisi olurlar.

Takdir&Ödüllendirme

Takdir&Ödüllendirme

Müşteri Memnuniyeti/Hizmeti Satış ve Pazarlama Kalite Takım Çalışmaları Yaratıcılık/Yenilikçilik Finansal Konular Eğitim başlıkları altında gelen fikir ve öneriler Ödül Komitesi tarafında değerlendirilir ve ödüllendirilir.

Ücret Yönetimi

Globelink Ünimar'da bulunan tüm pozisyonlar alınan risk, sorumluluk, işin içeriği vb. parametrelere göre uluslararası standartlar göz önüne alınarak kademelendirilmektedir.

Ücret Yönetimi ve Çalışan Hakları

Özel Sağlık Sigortası: Çalışanların belli oranlarda ayakta ve yatarak tedavilerini kapsayan özel sağlık sigorta olanakları bulunmaktadır.
Ulaşım: Ana güzergahlarda kurgulanmış servis imkanı sağlanmaktadır.
Yemek: Bir çok restoran, cafe vb. yerde geçen yemek kartı olanağı vardır.
Doğum Günü İzni: Çalışanın doğduğu ayın içerisinde kullanılmak üzere "1 (Bir) Gün" izin hakkı bulunmaktadır.

Stajyer Alım Süreci

Stajyer Alım Süreci

Üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirliklerine istinaden öncelikle kariyer merkezi elemelerinden geçen üniversite öğrencileri daha sonra bölüm yöneticileri ile birlikte organize edilen mülakatlarda başarılı olmalarıyla şirket bünyesinde staj yapmaya hak kazanmış olurlar. Üniversite stajyer mülakat dönemi Nisan-Mayıs aylarını kapsar. Lise Stajyerleri; Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerini kapsar, Nisan-Mayıs ayında yine mülakatlarla seçilirler.
Globelink Ünimar'ın köklü tecrübesi ile tüm kuşaklar iş birliği içinde çalışır.

Globelink Ünimar Çalışanlarının %17'si Z Kuşağı'na Ait Olup Çalışanların Yaş Ortalaması 32'dir.

Toplantı Görseli
Açık Pozisyonlar

Kariyer Fırsatları

Açık Pozisyonlar

Güncel iş ilanlarımızı görmek için LinkedIn hesabımızı veya kariyer.net sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.