Arjantin Pazarı ve Fırsatlar
 • Temmuz 4, 2019
 • Blog

Latin Amerika içerisinde çalışanlarının eğitim seviyesi en yüksek olan ülke olan Arjantin, İngilizce konuşma oranı açısından da ilk sırada yer alıyor. Yılda 58 milyar dolar ihracat, 64 milyar dolarlık da ithalat yapan Arjantin, Türkiye’den 112 milyon dolarlık ithalat yaparken aynı zamanda Türkiye’ye de 342 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Arjantin bugün, dünyanın en büyük yiyecek ihracatçılarından biri.

Ülke Künyesi

Nüfus: 44 milyon 570 bin
Para Birimi: Arjantin Pesosu
GSYİH: 625.921 ABD $
Kişi Başı GSYİH: 14,044 $
Reel Büyüme Oranı: %1,95

Arjantin Pazarına Genel Bakış

Arjantin, GSYİH’sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3. büyük ekonomisidir. Yaklaşık 44 milyon nüfusu olan Arjantin, gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerinde kişi başı gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Arjantin ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı bir yapıya sahiptir. GSYİH’nın %9,9’u tarım, % 30’u sanayi, %60,2’si hizmetlerden oluşmaktadır. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Gıda ve içecek, kimya ve petrokimya, otomotiv ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi kolları arasındadır.

Ekonomik Performans

Arjantin ekonomisine ilişkin değerlendirme notlarına baktığımızda; bağımsızlık, döviz kuru, bankacılık, ülkenin genel durumu ve ekonomik yapısı açısından “B” risk notu, ve politik risk açısından “BB” risk notuna sahip sahip olduğu, son yaşanan gelişmelerle bu notun RD’ye düşürüldüğü görülmektedir.

Arjantin ekonomisine yönelik tahminler genel olarak olumlu olmakla birlikte hükümetin uygulamalarının sonuçlarına bağlı olarak değişkenlik gösterme ihtimali de bulunmaktadır. IMF’e göre 2019-2020 yıllarında büyüme hızının %3’ün altında kalacağı, 2021-2022 için %3’ün üstünde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Dış Ticaret

Dış ticaret politikasında 1980’lerde daha liberal ticaret politikası uygulamaya başlayan Arjantin’de halen eski alışkanlıkları olan ithal ikameci sıkı korumacılık politikaları, tarife ve tarife dışı engeller varlığını sürdürmektedir.

Arjantin’in başlıca ihraç ürünleri arasında soya fasulyesi ve türevleri, mısır, kamyon, kamyonet, buğday, altın, otomobiller, bio-dizel yakıtlar, kabuklu hayvanlar, şarap, oto yedek parçaları, alüminyum ve sığır eti gelmektedir.

Arjantin’in başlıca ithal ürünlerinin başında ise otomobil, oto yedek parçaları, cep telefonları, petrol yağları ve doğalgaz, kamyon-kamyonet, ilaçlar, otomatik bilgi işlem makineleri, diğer hava taşıtları, serum ve aşılar, haşerat öldürücüler ve dezenfekte ediciler gelmektedir. Arjantin’in ithalatında en önemli ağırlığı Brezilya oluşturmaktadır. Çin ve ABD, Arjantin’in ithalatında Brezilya’dan sonra gelen önemli ülkelerdir. Avrupa ülkeleri ise Arjantin’in ithalatında göreceli olarak alt sıralarda yer almaktadır. Yine de Almanya, İtalya, İspanya, Fransa AB ülkeleri arasında ithalatta ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.

Türkiye-Arjantin Dış Ticareti

Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de krizin etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın daha da azaldığı gözlemlenmektedir. 2017 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla %26 artış ile 159,3 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken, Arjantin’e ithalatımız ise %18 artış ile 450,3 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Arjantin’e ihracatımızın üçte ikisinden fazlasını otomotiv ana ve yan sanayi oluşturmakta; demir-çelik, tütün, çimento, elektrikli ev aletleri, makine ve cihazlar, tekstil ve plastik ürünleri, inşaat malzemeleri ilk sıralarda yer almaktadır.

Arjantin’den ülkemize yapılan ithalat görece yüksek düzeyde seyretmekle beraber, söz konusu ithalatın kompozisyonuna bakıldığında, buradaki ürün çeşitliliğinin ülkemiz ihracatına kıyasla çok daha düşük olduğu görülmektedir. Toplam ithalatın yaklaşık dörtte üçü tarım ürünlerinden oluştuğu gibi, bunlar da soya, ayçiçeği, mısır ve hububat gibi son derece az bir ürün grubunda yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu ürünlerin dünya fiyat gelişmeleri ile Türkiye’de üretim imkanı olanlarının ülkemizdeki iklime bağlı üretim koşulları Arjantin’den yapılan ithalat büyüklüğü üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaktadır.

Globelink Ünimar Arjantin’de de Güvenilir Çözüm Ortağınız

Globelink Ünimar olarak Arjantin’deki güçlü acente ağımız sayesinde denizyolu ile Ambarlı, Gemlik, İzmir ve Mersin limanlarından Arjantin Buenos Aires, Cordoba, Rosario ve Santa Fe limanlarına her hafta düzenli LCL ve FCL konteyner servisi sunmaktayız.

Havayolunda ise; Arjantin’de havayolu taşımacılığı için kullanılan havalimanlarına direkt ve aktarmalı uçuşlar ile hizmet vermekteyiz.

advanced divider

Arjantin başta olmak üzere Güney Amerika kıtasına gerçekleştireceğiniz ithalat ve ihracat yüklemeleriniz ile ilgili tüm talepleriniz için Denizyolu ve Havayolu Taşımacılığı sayfamızı ziyaret edebilir, hızlıca teklif alabilirsiniz.

  PAYLAŞ:

  Perishable Kargo Taşımacılığı Neden Önemlidir?
  Eylül 27, 2022

  Perishable Kargo Taşımacılığı Neden Önemlidir?

  Özenli bir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak varış noktasına

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi
  Eylül 22, 2022

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi

  Küresel ticarette iki ülke arasında ticari ilişkiler ve mesafeler