Türkiye'den Amerika’ya Denizyolu Taşımacılığı Servisleri

Türkiye’den Amerika’ya Denizyolu Taşımacılığı Servisleri

 • Ocak 30, 2023
 • 86 Views

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında güçlü bir ticari iş birliği bulunmaktadır. Ticaret hacmi açısından bakıldığında ABD en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. ABD ve Türkiye iki farklı kıtada yer aldığından, ticaret faaliyetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için tercih edilebilecek iki farklı taşımacılık modu bulunmaktadır.

E-Ticaret Lojistiğinin Geleceği

E-Ticaret Lojistiğinin Geleceği

 • Ocak 14, 2023
 • 86 Views

İnternet ve bilişim teknolojileri yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde günlük hayatımızın ayrılmaz parçası haline geldi. Sosyal hayata getirdiği yenilikleri bir kenara bırakacak olursak internetin hayatımızda gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı değişiklik ticari yaşantıda kendisini göstermektedir. Bu noktada internet yalnızca tüketicilerin alışverişlerini gerçekleştirme yöntemini köklü bir şekilde değiştirmedi, aynı zamanda küresel

Lojistik Sektöründe 2023 Trendleri

Lojistik Sektöründe 2023 Trendleri

 • Ocak 11, 2023
 • 86 Views

Lojistik ve tedarik zinciri sektörü 2022 senesinde sürücüsüz araçlardaki iyileştirmeler, akıllı filolar, giyilebilir teknolojideki gelişmeler ve insansız depolama araçları başta olmak üzere pek çok teknolojik gelişmeye şahit oldu. Tedarik zincirleri gerçek zamanlı veri iç görüleriyle daha akıllı hale gelirken büyük veriden faydalanma oranı da gittikçe artıyor. Neticede lojistik sektöründe

Sürdürülebilir Lojistik Nasıl Sağlanır?

Sürdürülebilir Lojistik Nasıl Sağlanır?

 • Ocak 10, 2023
 • 86 Views

Global anlamda incelendiğinde enerji tüketimi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Artan dünya nüfusu, artan enerji tüketimi ihtiyacı ve küreselleşme başta olmak üzere birçok etmenden dolayı son yıllarda harcanan enerji miktarı 2000’li yıllara kıyasla yüzde 40 artış göstermiş durumda. Bu enerji artışı hiç şüphesiz çevreyi de doğrudan etkiliyor.

Lojistikte Dijital Dönüşüm Süreci

Lojistikte Dijital Dönüşüm Süreci

 • Ocak 2, 2023
 • 86 Views

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri her geçen gün gelişen ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imkanlar sunmaya devam etmektedir. Bu teknolojik olanaklar sayesinde organizasyonlar da iş süreçlerini teknolojik gelişmelerle daha bütüncül bir yapıya dönüştürmektedir. Lojistik ve tedarik zinciri sektörü de dijitalleşme ve dijital dönüşüm adımlarından etkilenmekte, süreçlerin dijitalleşmesi konusunda

Tersine Lojistik Nedir?

Tersine Lojistik Nedir?

 • Aralık 18, 2022
 • 86 Views

Tersine lojistik, modern tedarik zincirinde kabul görmüş önemli süreçlerden biridir. Hem işletmeler hem de sevkiyat süreçleri için kritik bir öneme sahip olan tersine lojistik hizmetlerini günümüzde zorunlu kılan başlıca nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Ekonomik ve ekolojik sebepler, Sürdürülebilir büyüme anlayışı, Sosyal sorumluluk ve kurumsal sorumluluk politikaları, Doğal kaynakların korunması,

Tedarik Zincirinin Hız Kesmeyen Dönüşümü

Tedarik Zincirinin Hız Kesmeyen Dönüşümü

 • Aralık 10, 2022
 • 86 Views

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin herkesin odağına girdiği yeni dönem, tüm sektörleri dönüştürdüğü gibi lojistik ve küresel tedarik zincirlerinde de değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına sebep oluyor. Hem departmanlar hem de şirketler arasındaki lojistik kombinasyonu oluşturan tedarik zinciri operasyonlarında, dijital ve sürdürülebilir anlamda geleceğe dair atılan adımlar sektörü dönüştürüyor. Son iki yılda

Tek Kuşak Tek Yol Projesi

Tek Kuşak Tek Yol Projesi

 • Aralık 4, 2022
 • 86 Views

Ekonomik gelişmişlik ve refah düzeyini daha da geliştirmek isteyen Çin’in bu bağlamda hayata geçirdiği Tek Kuşak Tek Yol Projesi, Çin’den başlayıp Batı’ya uzanan ve döneminin en önemli ticaret güzergâhı olan İpek Yolu’nu tekrar canlandırmayı hedefliyor. Başta Orta Asya olmak üzere pek çok bölgeyi etkileyecek projenin kilit noktasında ise Türkiye

Denizcilik Sektöründe Azalan Görünürlük

Denizcilik Sektöründe Azalan Görünürlük

 • Kasım 27, 2022
 • 86 Views

Dr. Okan Duru, “Gemi emisyonunun azaltılması ve deniz yakıtı geliştirmeleri, IMO tarafından son zamanlarda yapılan ve teknik ilerlemenin öngörülebilirliğinin kaybolmasına yol açan ve deniz yakıtı seçimini büyük bir belirsizlik yüküyle başka bir rekabet platformuna kaydıran önemli bir güç uygulamasıdır.” dediği Denizcilik Sektöründe Azalan Görünürlük başlıklı makalesiyle Argemonia’nın yeni sayısına konuk

Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Cinsiyet Dengeli Liderlik Olmazsa Olmaz

Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Cinsiyet Dengeli Liderlik Olmazsa Olmaz

 • Kasım 20, 2022
 • 86 Views

Kuruluş amaçları içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hızlandıracak farkındalık ve destekleyici faaliyetler düzenlemek olduğunun altını çizdiği röportajıyla Argemonia’nın yeni sayısına konuk olan PWN Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, “Refah toplumu için cinsiyet dengeli liderlik, olmazsa olmaz.” diyor. Aylin Satun Olsun, 21. yüzyılın yaşam standartlarında ülkemizdeki kadınların durumunun