Lojistik Sektöründe Risk Yönetimi
 • Mart 15, 2019
 • Blog

Akademisyenler için risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. Yani risk, bugün için var olmayan ancak gelecekte oluşabilecek beklenmeyen potansiyel problemler, tehditler ve tehlikeler demektir. Birçok şeyi yönetebileceğimiz gibi, riskleri de yönetebilmemiz imkan dahilindedir. Risk yönetimi, iş yapma süreçlerimizde oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin meydana gelmesini önlemek, geciktirmek ve kaçınılmaz durumlarda etkisini azaltmak olarak tanımlanabilir.

Lojistik sektöründe de risk yönetimi hayati önem taşımaktadır. Çünkü ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde olması kadar güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştırılması da oldukça önemlidir. Lojistik sektörü tehlikeli madde taşınması, ömürlü ürün lojistiği, yılın 365 günü, 24 saat boyunca çalışılması, tedbirsizlik, olası risk senaryolarının yazılmasındaki eksiklikler ya da ihmaller, tecrübe eksikliği, alt yapı eksikliği gibi sayısız nedenden dolayı sürekli risk altındadır. Lojistik hizmet sağlayıcıları, faaliyetleri sırasında farklı risk grupları ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu riskleri aşağıdaki şekilde gruplamamız mümkündür:

 • Finansal Riskler,
 • Stratejik Riskler,
 • Fiziki Riskler,
 • Operasyonel Riskler,
 • Tabii Afetler, Kazalar ve Terör Olayları.

Risklerle başa çıkmanın ilk şartı, risklerin yaratacağı krizlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu da ancak, henüz riskin ortaya çıkmadığı, sorun olmadığı dönemde alınacak tedbirlerle sağlanabilir. Yukarıda sıralanan başlıkların içlerine biraz daha derinlemesine girdiğimizde, finansal riskler başlığı altında likidite yönetimi, hazine riskleri, kredibilite yönetimi ve kontrat denetimlerini saymamız mümkündür.

Değişim yönetimi, politik riskler, müşteri memnuniyeti, e-ticaret lojistiği, birleşme ve satın alma riskleri, marka repütasyonu da başlıca stratejik riskler arasında yer almaktadır. Terörizm ve sabotaj, kargo güvenliği, kargo hasarları, üçüncü şahıslara verilen zararlar, hasar yönetimi, depolama ve elleçleme hasarları, araç güvenlikleri, hava şartları ve iklimsel problemler fiziki risklerdir. Çalışan uyumluluğu, işe alma, çalışan güvenliği, IT bağlılığı, filo yönetimi, kontrat sorumlulukları, tedarikçi yönetimi, varlıkların kullanımı ve yönetimi, yasalara uyum gibi konular da operasyonel riskler başlığı altında ele alınmaktadır. Ve tabii ki doğal afetler ve terör olayları da tüm dünyada risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi gereken oldukça önemli konular arasındadır.

Lojistik firmaları, hizmet alanları için hayati önem taşıyan risk analizi sayesinde, yaptıkları işin risk tablosunu da netleştirebilmektedirler. Yapılan işte, risk nerede, mevcut riskin kontrol edilebilirlik derecesi nedir, işin kârı ve maliyeti ne kadar? gibi sorulara verilen cevaplar, risk analizini doğru yapabilmeyi ve etkin risk yönetimini sağlayabilmeyi mümkün kılmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcıların risk yönetiminde başarılı olabilmesi için yöneticisinden en atıl durumdaki çalışanına kadar kuralları belirlenmiş, denetlenebilir ve ölçümlenebilir bir sistem kurgulamış olmaları gerekmektedir. 

Proaktif ve önleyici yaklaşımın her kademedeki çalışan tarafından benimsenmiş olması da lojistik sektöründe hizmet veren firmalar için bir o kadar kıymetlidir. Tabii ki lojistik sektörünün olmazsa olmazı ve doğru program ile riskin transfer edilmesinin en uygun çözüm yollarından biri de sigortadır. Doğru risk yönetimi ve sigorta programı lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcıları için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca risk analizi yapabilecek vizyona sahip danışmanlar, uluslararası hukuk konusunda uzmanlaşmış avukatlar lojistik sektöründe risk yönetimi konusunda başvurulabilecek önemli değerler arasında yer almaktadır.

advanced divider

Her sayısıyla lojistik sektörünün güncel konularını okuyucuları ile buluşturan Argemonia’nın tüm sayılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, en güncel konuları Blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

  PAYLAŞ:

  Perishable Kargo Taşımacılığı Neden Önemlidir?
  Eylül 27, 2022

  Perishable Kargo Taşımacılığı Neden Önemlidir?

  Özenli bir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak varış noktasına

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi
  Eylül 22, 2022

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi

  Küresel ticarette iki ülke arasında ticari ilişkiler ve mesafeler