e-lojistik Uygulamaları
 • Ağustos 12, 2020
 • Blog

E-lojistik Nedir?

Her geçen gün hızla gelişen teknoloji, beraberinde pek çok yenilik de getiriyor. Değişen alışkanlıklar, artan internet kullanımı ve mobil uygulamaların yaygınlaşması teknolojinin getirdiği yenilik ve değişiklerden bazıları. Artan internet kullanımı beraberinde internetten alışveriş yapma fikrini de müşterilere sunmuştur. Bu sebeple teknoloji sayesinde alışveriş kültürü tüm dünyada yön değiştirerek internet üzerinden online bir şekilde yapılabilme özelliği kazanmıştır. İnternet üzerinden satışların yükselmesi ile birlikte ortaya çıkan e-ticaret siteleri, müşterilerine her zaman kaliteli bir hizmet verme anlayışı içerinde olmuşlardır. E-ticaret siteleri için ürünü müşteriye satmak kadar önemli olan bir diğer nokta ise ürünün sağlıklı ve hızlı bir şekilde müşteriye ulaşmasını sağlamaktır. Bu ihtiyaç doğrultusunda meydana çıkan lojistik işlemini e-lojistik olarak tanımlamak mümkün.

E-ticaret sitesinden herhangi bir ürün alan müşteriler, o ürünün tarafına zararsız, güvenli ve en kısa sürede ulaşmasını arzu eder. Ürünün müşteriye belirtilen zaman sınırları içerisinde ulaşması lojistik hizmeti sağlayan firmanın sorumluluğu altındadır. Bu noktada en önemli nokta ise, satın alma işlemi gerçekleşmiş olan ürünün e-ticaret sitesinin belirlediği tarih içerisinde doğru kişiye ve zamanında ulaşmasıdır. Gönderim ve teslimat prosedürlerinin yerine getirilmesi müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Bu prosedürlerin yerine getirilme işlemine de temel olarak e-lojistik adı verilir. Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan e-ticaret siteleri, daha fazla müşteriye ulaşmak ve hali hazırda bulunan müşterilerinin memnuniyetini sağlama açısından ürünlerini belli depolarda stoklar.

E-lojistik, e-ticaret sektörü ve e-ticaret siteleri için vazgeçilmez bir noktadadır. Bu sebeple e-ticaret siteleri e-lojistik sektörüne bolca yatırım yapmaktadır. Ürünlerin stoklama işlemi, müşteriye ulaşması, sevkiyat işlemlerinde olabildiğince hassas olması bir e-ticaret sitesinin faydasınadır. Güncel teknolojiden yararlanmayı da ihmal etmeyen e-ticaret siteleri, ürün sevkiyatında bir sorun yaşamaması ya da ürünün müşteriye ulaşma esnasında yaşanılan sorunları en aza indirgemek amacı ile e-lojistik hizmetinden faydalanmalıdır.

E-lojistik Uygulamaları

İşletmeleri yakından ilgilendiren en önemli maddelerden biri, her geçen gün gelişmekte olan teknolojinin bir getirisi olan e-ticarettir. E-ticaret lojistik firmaları müşterileri ve tedarikçileri ilgilendiren ve son zamanlarda sıkça bahsi geçen yenilikçi firmalar arasında yer almaktadır. Gün geçtikçe global hale gelen ticaret sektörünün en yenisi olan e-ticaret, sınırları her yeni gün genişleyen bir pazardır. Bu sebeple, en az onun kadar sektöre yeni bir soluk getiren e-lojistik alanı ile paralel olarak büyüme gösterir. E-ticaretin büyümesine doğru orantıda büyüyen lojistik sektörü, gelişen dünyada kendine e-lojistik adı altında yeni bir soluk getirmeyi amaçlar. E-lojistik ile geleneksel lojistik sektörünü birbirinden ayıran en temel unsur olan teknoloji sayesinde yeni bir pazar açılıyor denebilir. 

E-lojistik firmaları tedarik zincirinin tamamında aktif rol oynamaktadır. Ayrıca e-lojistik, geleneksel lojistik alanına göre çok daha uygun maliyetlidir. E-lojistik, bilinen geleneksel lojistik hizmetine ek olarak gelişen teknolojiyi en etkili bir biçimde kullanarak, tüm lojistik hizmet sürecinde müşteri memnuniyetini en üst noktaya ulaştırmayı amaç haline getirir. Sınırları gittikçe genişleyen e-ticaret sektörünün ilerlemesi ile ilerleyip, kendisine bir büyüme hızı yakalayan e-lojistik sektörü, küresel trend ve yeni iş kollarını ortaya çıkarmaya sebebiyet veriyor.

İnternet ya da e-ticaret sitesi aracılığı ile satış yapan çeşitli firma ve şirketler müşterilerinden gelen taleplere yetişebilmek ya da sağlıklı yanıtlar verebilmek adına e-lojistik hizmeti veren firmalar ile iş birliği içerisine girer. E-ticaret firmaları, e-lojistik hizmeti sağlayan bir firma ile birlikte tam uyum yakaladıktan sonra her türlü depolama işlemi, sipariş yönetimi ve iade sürecini bahsi geçen e-lojistik hizmeti veren firmalara emanet eder.

E-Lojistik Uygulamaları Nedir

Rekabet ortamının, gelişen teknolojiye paralel olarak iyice kızıştığı bu zamanlarda web uygulamalarının ve e-ticaret sitelerinin sayısının iyice artıp kendini göstermesinin bir getirisi e-lojistik terimi olmuştur. Teknoloji yüzyılı haline gelen 21. yüzyıl, neredeyse geleneksel olan her sektörü gelişime açık hale getiriyor. Bu sektörlerden biri olan lojistik sektörü elektronik bir tabana sahip olan e-lojistik sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. E-lojistik uygulamaları için geleneksel lojistiğin daha gelişmiş bir boyutu demek doğru olur. Web teknolojilerinin taban olarak baz alındığı bu e-lojistik uygulamaları, lojistik süreçlerinin gerçekleştirme aşamasında kullanılır.

Bilişim teknolojileri ile destek sağlanan e-lojistik sektörü bu sebeple, geleneksel lojistik hizmetlerine kıyasla bünyesinde daha fazla bilgi ve hizmet barındırmaktadır. Tamamen müşterilere lojistik hizmeti süresince destek sağlayan e-lojistik firmaları, her zaman müşteri memnuniyetini sağlamayı hedef haline getirir. E-ticaret sektörü ile ortak bir büyüme ivmesi yakalamayı başaran e-lojistik sektörü, her iki sektör için büyük önem arz eder. Pek çok müşteri, bir e-ticaret sitesinden satın aldığı ürünün tam zamanında ve güvenli bir şekilde kendisine ulaşmasını talep eder. Bu durum lojistik hizmeti sağlayan firmaların görevi olarak tanımlanır.

E-lojistik zincirinin gecikmemesi müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile oldukça önemlidir. Sektörün kusursuza en yakın bir biçimde yönetilmesi için yeterlilik, standartlara bağlılık, değişime uyum sağlama, güvenilirlik, takip edilebilir olma ve ekonomik olma gibi prensiplere her zaman bağlı olması gerekmektedir. Bu sayede e-lojistik sektörü müşteri memnuniyeti ivmesini bir üst seviyeye taşıyarak e-ticaret sektörü ile paralel olarak ilerleyebilir.

E-lojistik Faaliyetleri

Lojistik sektörünün talep edilen ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından itibaren teslim edildiği noktaya kadar olan tüm hareketlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi olarak ifade edilmesi mümkündür. Günümüzde internet bilgi anlamında her kişi ve kuruma sınırsız erişim hakkı tanıyor. Bu gelişmeye paralel olarak e-ticaret sektörü hızla büyüyor. E-ticaret firmalarına en büyük desteği sağlayan e-lojistik sektörü oluyor. Lojistik işlemleri, e-ticaret işlemleri sırasında müşterilerin yüz yüze iletişimi sağladığı tek alandır. E-lojistik avantajları arasında, geleneksel lojistik yöntemine göre daha ekonomik olması da yer almaktadır.

Çok dağılımlı bir yapı olan e-lojistik buna ek olarak tedarik zinciri boyunca gerçekleşen her aşamada müşterinin çıkarlarını ön planda tutarak müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutar. Bu durumda e-lojistik ve geleneksel lojistik işleyişi birbirinden farklı değildir. Geleneksek lojistik ve e-lojistik arasındaki farklardan biri de e-lojistiğin bilişim teknolojileri ile desteklenmesi olarak ifade edilebilir. Ürünlerin alınıp otomatik olarak paketlenmesi, ürünlerin otomatik bit şekilde etiketlenmesi, ürün ya da malların elleçlenmesi, gümrük işlemlerinde ve sevkiyat planlamada internet tabanlı sistemlerden yararlanılması, araçların uydu sistemleri ile takibi, depo işlemlerinde otomasyon sistemlerinin kullanılması, e-lojistik sürecinde müşterilere verilen hizmetlere örnek olarak gösterilebilir.

E-lojistik müşterilerine belli başlı avantajlar sunar. Bu amaçlardan en önemlisi, işletme faaliyetlerinin düşük maliyetli oluşu olarak ifade edilir. İşletme faaliyetleri çok daha az hata ile daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilir. Müşteriler çok daha geniş bir pazarda çok sayıda ürün hakkında bilgi sahibi olmasına olanak tanır. E-lojistik, müşterilerine yer ve zaman faydası sağlar. E-lojistik, işletme içi ve işletme dışı iletişimin çok daha kolay gerçekleşmesine olanak tanırken, aynı zamanda işletmenin hizmet çeşitliliğinin de artmasını sağlar.

advanced divider

Siz de ETGB, mikro ihracat, e-ticaret ve hızlı kargo konusundaki tüm taleplerinizi çözüme kavuşturacak bir ekip ile çalışarak ürünlerinizin adreslerine zamanında ulaşmasını istiyorsanız ETGB Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  PAYLAŞ:

  Perishable Kargo Taşımacılığı Neden Önemlidir?
  Eylül 27, 2022

  Perishable Kargo Taşımacılığı Neden Önemlidir?

  Özenli bir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak varış noktasına

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi
  Eylül 22, 2022

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi

  Küresel ticarette iki ülke arasında ticari ilişkiler ve mesafeler