İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı: Sonuçları Neler?

İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı: Sonuçları Neler?

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması anlamına gelen Brexit, ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle Türkiye için de oldukça önemli bir anlaşmadır. Hem politik hem de ticaret kanalından etkiye sahip olan Brexit süreci sonunda Türkiye ile İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın detaylarına geçmeden önce, serbest ticaret anlaşması nedir sorusuna yanıt vermek gerekir. Serbest ticaret anlaşması, taraf ülkelerin kendi arasında gerçekleştirdiği ticaret hareketlerini etkileyen tarife ve tarife dışı engellerden muaf olması anlamına gelir. Ülkelerin birbirlerine sağladığı ticari ayrıcalık olarak da tanımlanabilen bu ticaret anlaşmaları, taraf ülkelerin üçüncü ülkeler ile olan ticaret ilişkilerinin uluslararası düzeyde kalmasını da sağlamaktadır. Bu sayede ülkeler arasında gerçekleşen ticari ayrıcalık daha kapsamlı şekilde hissedilir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli anlaşmaları söz konusudur. Ancak Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucunda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ilerleyen süreçlerde ortaya çıkması muhtemel ticari belirsizlikler de oluşmaya başlamıştı. Büyük bir belirsizliğin ardından hem Türkiye hem İngiltere kanadından gelen talep üzerine iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşma öncesinde Türkiye’nin İngiltere ile düzenli şekilde müzakereler gerçekleştirdiği de bilinmektedir. Müzakereler sonucunda ekonomi, lojistik ve ticari açıdan her iki ülkeye de fayda sağlayacak anlaşma tamamlandı.

Serbest ticaret anlaşması faydaları arasında ilk olarak, pazar çeşitliliğinin artırılması yer alır. Firmaların belirlediği hedef pazarlara giriş yapması, yapılan serbest ticaret anlaşmaları sayesinde kolaylaşmaktadır. İhracatçı firmaların çevre ve komşu ülkeler gibi hedef pazarlara giriş yapma girişimleri imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde daha kolay hale gelmektedir. İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan bu serbest ticaret anlaşması, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile eşit şartlarda ticaret yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Serbest ticaret anlaşması avantajları arasında, tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması da yer almaktadır. Bu sayede, ihracatçı firmaların ürün miktarında ve çeşitliliğinde artış elde etmesi kolaylaşmaktadır. İngiltere ve Türkiye’nin imzaladığı ticaret anlaşması sonucunda, hammadde ve nihai ürünlerin tedarik edilmesi de kolay hale gelir.

Serbest Ticaret Anlaşması, anlaşmaya taraf ülkelerin kendi aralarında ticaretlerini etkileyen tarife ve tarife dışı engelleri bertaraf ederek, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturmasını sağlayan, ancak taraf ülkelerin üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde mevcut ulusal düzenlemelerini sürdürmesine izin veren anlaşmalardır.

İngiltere ile Gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşması Avantajları

Yapılan anlaşma sonucunda elde edilecek avantajlardan detaylıca bahsetmeden önce serbest ticaret anlaşması ne demek sorusuna cevap vermekte fayda var. Ülkelerin uluslararası geçerliliğini koruyan tarife ve tarife dışı engelleri ortadan kaldırarak, çeşitli ticari ayrıcalıklar sağladıkları anlaşmalardır. İngiltere serbest ticaret anlaşması faydaları arasında, ülke ekonomisinin küresel çapta rekabet gücünün artış göstermesi yer almaktadır. Ülke ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi sonucunda lojistik gibi sektörlerin iş akışının hızlanması ve gelişmesi gibi etkiler de söz konusudur. Yapılan anlaşma sanayi için de avantajlı bir yapıdadır. Sanayiye hammadde temini sağlayacak olan serbest ticaret anlaşması aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımların ülkemizde artış göstermesini destekleyecektir. Serbest ticaret anlaşmalarının imzalandığı ülkeler, dış ticaret hacimlerini de genişleterek ülke ekonomisinin daha iyi bir konumda yer almasını sağlar. İngiltere ve Türkiye, Brexit öncesi Gümrük Birliği avantajından yararlanmaktaydı.

Gümrük Birliği, her iki ülkenin çeşitli kazanımlar elde etmesini sağlayarak pek çok üründe tarifeleri düşürmüş, bazı ürün gruplarında da sıfırlamıştır. Brexit sonrası Birleşik Krallık ve Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin geçerli olmaması sebebiyle her iki ülke serbest ticaret anlaşması imzalama konusunda ortak bir girişimde bulunmuştur. İmzalanan anlaşma sonucunda Gümrük Birliği’nin ülkelere kazandırdığı avantajların korunması amaçlanmıştır. İmzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki dış ticaret dengesi bozulmayacak, lojistik sektörü sekteye uğramayacaktır. Hem Türkiye hem İngiltere’de dış ticaret kanalından meydana gelecek mali kayıpların önüne geçilmiştir. İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma neticesinde yeni iş birliği alanlarının ortaya çıkması da planlanmıştır. Brexit’in olumsuz etkilerini en aza indirgemek, ortadan kaldırmak amacıyla imzalanan anlaşma lojistik sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin bazı ihracat kanallarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda zayıf kaldığı son dönemlerde, İngiltere ile imzalanan bu anlaşma iki ülkenin çeşitli sektörlerine başarı getirmesi beklenmektedir.

İngiltere ile İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması Detayları

İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrası lojistik sektöründe belirsizlikler ortadan kalkarak beklentilerin yükselmesi sağlanmıştır. Serbest ticaret anlaşması İngiltere ve Türkiye arasında imzalandıktan sonra, iki ülke arasında taşımacılık faaliyetleri gerçekleştiren lojistik firmalarının memnuniyeti yükseldi. Brexit sonrası lojistik sektöründe yaşanması olası olan kayıpların neden olacağı zararların da önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması detayları arasında her iki ülke arasındaki taşıma hacminin artması ve lojistik sektörün olumlu yönde değişmesi söz konusudur. Lojistik sektörünün değişime uğraması sonucunda ihracat ve istihdama da olumlu yansımalar gerçekleşecektir.

Avrupa Birliği ile Türkiye uzun yıllardır Gümrük Birliği vasıtasıyla lojistik sektöründe çeşitli kazanımlar elde etmektedir. Brexit sürecinin ardından Avrupa’nın en büyük 2. ekonomisi konumunda yer alan Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalanması bu kazanımların korunması açısından oldukça değerlidir. Serbest ticaret anlaşması İngiltere ile imzalandıktan sonra sadece iki ülke arasında ticaret gerçekleştiren firmalarda değil, aynı zamanda lojistik sektöründe de olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Yapılan serbest ticaret anlaşması sanayi ve tarım ürünlerini de kapsamaktadır. Bu sebeple, İngiltere’ye ihraç edilen ürünlerin büyük çoğunluğunun tarife ve tarife dışı engellere maruz kalmasının önüne geçilmiştir. Aksi bir senaryonun gerçekleşmesi dahilinde, artan vergi yükü sebebiyle ihracat işlemlerinin azalması söz konusuydu. Böyle bir durumdan en fazla etkilenecek sektörlerin başında gelen lojistik sektörü, imzalanan serbest ticaret anlaşmasından oldukça memnun kalmıştır.

Serbest Ticaret Anlaşmasının Lojistiğe Faydaları

İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının en önemli avantajlarından birisi de lojistik sektörüne sağladığı ayrıcalıklardır. Anlaşma sonucu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselmesi beklenmektedir. Serbest ticaret anlaşması detayları da lojistik ve tedarik zinciri paydaşlarının faydasına olacak kapsamdadır. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci bölge konumunda olan Birleşik Krallık bölgesinde bulunan İngiltere ile anlaşma imzalanması lojistik sektörü açısından sevindirici bir haberdir. Türkiye’den İngiltere’ye ihraç edilen ürünler arasında otomotiv, konfeksiyon, elektrik, elektronik, hazır giyim ve mücevher ürünleri yer almaktadır. Yapılan ticaret anlaşması dahilinde iki ülke arasındaki taşımacılık oranının yükselmesi beklenmektedir. Bu durum hem lojistik sektörüne hem de ihracat kanalına olumlu yönde yansıyarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Türkiye, İngiltere’ye ihraç ettiği ürünler sayesinde dış ticaret fazlası elde ettiği için bu avantajı serbest ticaret anlaşması kapsamında dönüştürerek tüm sektörlere fayda sağlamıştır. İngiltere’ye karayolu, denizyolu ve havayolu aracılığıyla çeşitli taşıma şekilleri eşliğinde yapılan ihracat faaliyetleri, serbest ticaret anlaşması sayesinde daha da gelişerek anlaşmanın lojistik sektörüne olan fayda oranı artış gösterecektir. Lojistik sektörünün gelişmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirilen serbest ticaret anlaşması, İngiltere ve Türkiye arasında gerçekleşecek olan ticari faaliyetlerde yeni bir döneme giriş yapıldığının habercisi niteliğindedir.

advanced divider

 

Siz de İngiltere başta olmak üzere tüm uluslararası taşımacılık taleplerinizi çözüme kavuşturacak bir ekip ile çalışarak ürünlerinizin istediğiniz tüm noktalara zamanında ulaşmasını istiyorsanız hizmetlerimizi ziyaret edebilirsiniz.

  PAYLAŞ:

  Almanya’ya Uçak ile Kargo Gönderimi
  Ağustos 14, 2023

  Tekstil Ürünleri Havayolu ile Taşınır mı?

  Tekstil Ürünleri Havayolu ile Taşınır mı? Dünya ticaretinde tekstil

  Otonom Araçlarda Vites Yükseldi
  Ağustos 14, 2023

  Lojistikle Alakalı 5 Bilgisayar Oyunu

  Birçok farklı tema üzerine kurulu olan bilgisayar oyunları, eğlence